ΟΜΙΛΙΕΣ 2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 12 Ομιλίες του Παναγίωτη Μαρίνη (βίντεο)  Τα βίντεο των ομιλιών στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx_3gb82pdX6JuquHFIbwjZYkO9KA961f