Ορισμός Διευθύνσεως Διαχείρισης και Συντονισμού Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας

Στα πλαίσια της διαρκούς οργανώσεως και εξαπλώσεως της επισήμου αναγνωρισμένης Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας συνεστήθη το συμβούλιο Θρησκευτικών Λειτουργών και αποφάσισε ομοφώνως τα κάτωθι: Με γνώμονα την δημιουργία, την ανάπτυξη άλλα …