Υποστήριξη της Α.Ε.Θ. στην επιτροπή “Τιμή στο ’21”

(Απόφαση ΥΠΕΘ/Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησηςαρ. πρωτ.: 10758/ΘΙ 3-7-19 ΑΔΑ: Ω38Θ4653ΠΣ-ΞΣΘ) Θρησκευτική Κοινότητα ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ(Ζαχία 1, β΄ όροφος, Πλατεία Αττικής 10440 Αθήνατηλ.: 2155256740, 6977225644) Αριθμός πρωτ.: 162/6 -7-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ …