Ο νεοπαγανιστικός “Hellenismos”

Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία καταδικάζει την δημιουργία της νεοπαγανιστικής θρησκείας με την ψευδεπίγραφη και εσκεμμένως παραπλανητική ονομασία “Hellenismos” με την οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία …