ΑΤΛΑΝΤΙΔΕΣ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ (Άρθρο του Ευκλείδη Λιθοξόου)

ΑΤΛΑΝΤΙΔΕΣ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Diodorus Siculus Hist., Bibliotheca historica

Book 3, chapter 60, section 4, line 5

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ Ιστορική βιβλιοθήκη

ὑπάρξαι δ’ Ἄτλαντι καὶ θυγατέρας ἑπτά, τὰς κοινῶς

μὲν ἀπὸ τοῦ πατρὸς καλουμένας Ἀτλαντίδας, ἰδίᾳ δ’

ἑκάστην ὀνομαζομένην Μαῖαν, Ἠλέκτραν, Ταϋγέτην,

Στερόπην, Μερόπην, Ἁλκυόνην, καὶ τελευταίαν Κελαινώ.

ταύτας δὲ μιγείσας τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἥρωσι καὶ

θεοῖς ἀρχηγοὺς καταστῆναι τοῦ [πλείστου] γένους

τῶν ἀνθρώπων, τεκούσας τοὺς δι’ ἀρετὴν θεοὺς καὶ

ἥρωας ὀνομασθέντας, οἷον τὴν πρεσβυτάτην Μαῖαν

Διὶ μιγεῖσαν Ἑρμῆν τεκνῶσαι, πολλῶν εὑρετὴν γενό-

μενον τοῖς ἀνθρώποις· παραπλησίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας

Ἀτλαντίδας γεννῆσαι παῖδας ἐπιφανεῖς, ὧν τοὺς μὲν

ἐθνῶν, τοὺς δὲ πόλεων γενέσθαι κτίστας.

3.60.5.1

διόπερ οὐ μόνον παρ’ ἐνίοις τῶν βαρβάρων, ἀλλὰ

καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι τοὺς πλείστους τῶν ἀρχαιο-

τάτων ἡρώων εἰς ταύτας ἀναφέρειν τὸ γένος. ὑπάρ-

ξαι δ’ αὐτὰς καὶ σώφρονας διαφερόντως, καὶ μετὰ

τὴν τελευτὴν τυχεῖν ἀθανάτου τιμῆς παρ’ ἀνθρώποις

[καὶ] καθιδρυθείσας ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τῇ τῶν Πλει-

άδων προσηγορίᾳ περιληφθείσας. ἐκλήθησαν δὲ αἱ

Ἀτλαντίδες καὶ νύμφαι διὰ τὸ τοὺς ἐγχωρίους

κοινῇ τὰς γυναῖκας νύμφας προσαγορεύειν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ευκλείδη Λιθοξόου

Από τον Άτλαντα γεννήθηκαν επτά θυγατέρες οι

γνωστές σαν Ατλαντίδες, που τα ονόματά τους ήταν

Μαία, Ηλέκτρα, Ταϋγέτη, Στερόπη, Μερόπη, Αλκυόνη

και την τελευταία Κελαινώ. Αυτές γέννησαν με τους

επιφανέστερους ήρωες και θεούς αρχηγούς του γένους

των ανθρώπων, που εξ αιτίας των αρετών τους

αναγνωρίσθηκαν σαν θεοί και ήρωες. Για παράδειγμα

η μεγαλύτερη η Μαία γέννησε από τον Δία τον Ερμή,

που πολλά δίδαξε τους ανθρώπους. Αλλά και οι άλλες

Ατλαντίδες γέννησαν σπουδαίους γιούς, που άλλοι

ίδρυσαν έθνη και άλλοι έκτισαν πολιτείες.

3.60.5.1.

Και δεν ήταν μόνον των βαρβάρων αλλά και πολλοί

από τους αρχαιότερους Έλληνες αναφέρονται σαν

δικοί τους απόγονοί. Διακρίθηκαν μάλιστα όλες τους

για την ιδιαίτερη σωφροσύνη τους, γι αυτό και μετά

θάνατον έτυχαν αθάνατης τιμής από τους ανθρώπους

που τις αποτύπωσαν στον κοσμικό χώρο στον αστερισμό

των Πλειάδων με αυτήν την ονομασία. Τις αποκαλούσαν

μάλιστα τις Ατλαντίδες και νύμφες, γιατί ήταν συνήθεια

σε πολλές περιοχές να αποκαλούν τις γυναίκες νύμφες.

ΣΧΟΛΙΟ: “διόπερ οὐ μόνον παρ’ ἐνίοις τῶν βαρβάρων, ἀλλὰ

καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι τοὺς πλείστους τῶν ἀρχαιο-

τάτων ἡρώων εἰς ταύτας ἀναφέρειν τὸ γένος”.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ευκλείδη Λιθοξόου

Από τις Ατλαντίδες γεννήθηκαν όχι μόνον αρκετοί ήρωες των βαρβάρων, αλλά αναφέρεται σε αυτές και γιά πολλούς από τους αρχαιότατους Έλληνες η καταγωγή τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.