ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΙΑ ΑΕΝΑΟΣ ΣΧΕΣΙΣ

Ομιλητής Αντώνης Κοροπούλης (χημικός μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεων, ερευνητής της ελληνικής θρησκείας)