Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Ομιλητής: Αντώνης Κοροπούλης (χημικός μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεων, ερευνητής της ελληνικής θρησκείας)