ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ομιλητής Δρ. Λεωνίδας Μπίλλης (οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, συγγραφεύς)

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σύμβουλοι της Διοίκησης του Ηγεμόνα Μ. Αλεξάνδρου

1η έκδοση 2013, σελίδες 448 και 2η συμπληρωμένη επανέκδοση 2014, σελίδες 569.

«…Άλλωστε δεν υστερούν σε τίποτα από τον Αλέξανδρο.

Απλώς δεν είχανε πατέρα τον Φίλιππο. Διαφορετικά ο καθένας τους

θα μπορούσε να είναι στη θέση του Αλέξανδρου. Είχανε την ίδια παιδεία, τους ίδιους δασκάλους και κυρίως έχουν το ίδιο όραμα φυτεμένο στο μυαλό τους, κλεισμένο καλά στις περικεφαλαίες τους για να τους οδηγεί όταν τις φοράνε. Την μεγάλη Ελλάδα. Η ιδέα της κυλάει στο αίμα τους και κυματίζει στα περίτρανα λοφία τους σαν μια απέραντη ταξιανθία».

Στο βιβλίο αυτό ξετυλίγεται όλο το Μάνατζμεντ της εκστρατείας

του μεγίστου Αλεξάνδρου και των Συμβούλων-Στρατηγών του.

https://www.youtube.com/watch?v=uP3MvE4jP7k