Η θέση της Α.Ε.Θ. για την νομιμοποίηση της κιναιδονυμφίας

Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία καταδικάζει το φαινόμενο της κιναιδονυμφίας και την πρόθεση νομιμοποίησης της από την κυβέρνηση. Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία θεωρεί πως η κιναιδονυμφία είναι ευθεία βολή κατά της …